Priamo u zákazníka vykonávame čistenie výpočtovej techniky,

čistenie kancelárskej techniky, čistenie výrobných technológií, upratovacie práce technologických priestorov vybavených výpočtovou technikou a čistenie kobercov systémom suchého čistenia.

cistenie.jpg 	Čistenie výpočtovej techniky, čistenie kancelárskej techniky, čistenie výrobných technológií

Našou pravidelnou starostlivosťou o vašu kancelársku elektrotechniku Vám pomôžeme:

 • znížiť poruchovosť čistenej techniky a tým predĺžiť jej životnosť
 • znížiť riziko straty dát a informácií
 • znížiť servisné náklady
 • zvýšiť jej odolnosť voči opätovnému mechanickému poškodeniu
 • zvýšiť čistotu a poriadok na pracovisku a tým znižíť riziko ochorenia zamestnancov a prispieť k ich vyššiemu pracovnému výkonu
 • zvýšiť úroveň prezentácie vašej firmy pred zákazníkmi
Typické druhy elektrotechnických zariadení, ktoré čistíme

Medzi typické druhy elektrotechnických zariadení, ktoré čistíme patria:

 • osobné počítače a terminály, servery, notebooky
 • telekomunikačné ústredne, racky
 • ihličkové, atramentové a laserové tlačiarne
 • skenery a kopírovacie stroje
 • telefóny a faxovacie zaradenia
 • registračné pokladne
 • priemyselné počítače a technológie
 • CNC stroje a roboty vo výrobných prevádzkach
 • iné elektronické a technické zariadenia a príslušenstvo

Na čistenie používame kvalitné čistiace prostriedky popredných svetových výrobcov AF International a D-CLEAN, špecialistov vo výrobe prostriedkov na čistenie výpočtovej a kancelárskej techniky, ako aj iných elektronických zariadení a príslušenstva. Tieto čistiace prostriedky spĺňajú normy BS EN ISO 9001:2008, ISO 14001 a OHSAS 18001.